Tjänsterna Ehandelsindex/Ehandel Analytics är nedlagda.

Har du frågor kring tidigare prenumeration är du välkommen att maila oss på index@ehandel.se