Användarvillkor för Ehandel.se Analytics

1. Om avtalet

Detta avtal och alla andra riktlinjer eller policies som läggs ut i anslutning till Ehandel.se Analytics ["Tjänsten"] utgör ett lagligt bindande avtal mellan dig, juridisk eller fysisk person ["Användare"] och White Tree AB (556824-4239) ["Ehandel.se"] som äger Ehandel.se och dess tjänster.

Följande villkor styr alla tjänster som levereras under namnet Ehandel.se Analytics och dess kringtjänster.

Genom att registrera dig för tjänsten eller använda tjänsten godkänner du dessa villkor. Godkänner du ej villkoren har du ej rätt att använda tjänsten.

2. Spridning och upphovsrätt

Som Användare av tjänsten har du rätt att se och använda alla aspeketer av de funktioner som tillgängliggjorts för dig. Ditt användarkonto är dock personligt, alternativt, endast tillgängligt för den organisation som äger webbplatsen vars data delas till Ehandel.se Analytics.

Detta innebär att du under inga omständigheter får tillgängliggöra ditt konto för tredje man, eller tillgängliggöra data eller grafik från tjänsten till den samme.

Den aggregerade datan i tjänsten skyddas av upphovsrättslagen (1960:729) "URL" samt specifikt katalogskyddet (§49). All spridning av data från den stängda delen av tjänsten i tryckt eller digital form är att räkna som brott mot upphovsrättslagen och leder till omedelbar avstängning av kontot samt rätt till att utkräva skadestånd enligt gällande praxis. 

3. Äganderätt

Användaren äger rätten till sin egen data och kan när den så önskar avlägsna datan från tjänsten. Den aggregerade datan som sammanställs från alla anslutna butiker dels på branschnivå och total nivå ägs dock av Ehandel.se. Denna sammanställning lyder under upphovsrättslagen och Användaren äger ingen rätt till den aggregerade datan förutom nyttjandet som tjänsten erbjuder.

4. Användarens skyldighet

Användaren godkänner genom detta avtal att denne ej delar inloggningsuppgifter till tredje man eller delar grafik eller data i tryckt eller digital form från tjänsten till tredje man. Det är ej tillåtet att skapa egna undersökningar eller analyser för publicering baserat på Tjänstens data utan medgivande. Citaträtt föreligger dock alltid men är ej tillämplig på större återgivande av siffror eller grafiska element eller återskapande av grafiska element som använder en betydande del av datamängden i Tjänsten. Detta strider mot katalogskyddet enligt §49 URL och är ersättningsskyldigt med skadestånd samt i föreliggande fall vite.

5. Begränsningar gällande Tjänstens ansvar

Registrering och delning av Användarens data görs på egen risk. Tjänsten tar inget juridisk ansvar för säkerheten hos användarens data. Vid dataintrång, säkerhetshål eller läckage av känslig data samt liknande fall skall Tjänsten hållas skadestånds- och ansvarsfri oavsett de skador Användaren lider av att sådant inträffar.

Tjänsten eller Ehandel.se lämnar inga garantier mot Användaren , men ska sträva efter en hög tillgänglighet och säkerhet. Tjänsten förbehåller sig rätten att när som helst, med eller utan uppsägning, stänga av Användaren eller Tjänsten för underhåll, drift, förbättringar eller av säkerhetsskäl.

6. Vidaresäljning av data

Ehandel.se har rätt att sälja tillgång till den aggregerade datan om så önskas, samt vidarebefordra den till andra tjänster. Enkild butiks data får ej vidarebefordras eller säljas.

7. Överlåtelse av avtal

Tjänsten Ehandel.se Analytics kan överlåtas till tredje man utan Användarens medgivande. Avtalsparten övergår till den nya ägaren om Användaren ej väljer att radera eller avsluta sitt konto, vilket måste göras som ett aktivt val av Användaren.

8. Ändring av användarvillkor

Tjänsten kan när den så önskar ändra användarvillkoren eller förutsättningarna för Tjänsten. Användaren har då rätt att säga upp sitt konto och radera sin data, men så måste göras via uppsägning i Tjänsten. Tjänsten måste ej informera Användaren om ändringar som den anser vara av mindre juridisk vikt. Användaren själv ansvarar för att denne är uppdaterad kring villkoren kring tjänsten.